Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. ...


Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.
-
The essence of all religions is one. Only their approaches are different.

Mahatma Gandhi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấttôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống