Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. ...


Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.
-
The essence of all religions is one. Only their approaches are different.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bản chấttôn giáo

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống