Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt ...


Bản chất của con người là nghĩ sáng suốt và hành động lố bịch.
-
It is human nature to think wisely and act in an absurd fashion.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
© 2012 Danh ngôn cuộc sống