Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng ...


Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật.
-
The more real you get, the more unreal everything else is.

John Lennon

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống