Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ...


Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.
-
You know you're in love when you can't fall asleep because reality is finally better than your dreams.

Dr Seuss

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêugiấc mơ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 2/3/1904
Ngày mất: 24/9/1991
© 2012 Danh ngôn cuộc sống