Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí ...


Bậc thềm tiến vào thánh đường của trí tuệ là biết sự ngu dốt của chính mình.
-
The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance.

Benjamin Franklin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790
© 2012 Danh ngôn cuộc sống