Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ba thứ chóng qua: tiếng vọng, cầu vồng và ...


Ba thứ chóng qua: tiếng vọng, cầu vồng và sắc đẹp phụ nữ.

Ngạn ngữ Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống