Ba thứ chóng qua: tiếng vọng, cầu vồng và ...


Ba thứ chóng qua: tiếng vọng, cầu vồng và sắc đẹp phụ nữ.

Ngạn ngữ Đức

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống