Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ba người có thể giữ được bí mật, nếu ...


Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết.
-
Three can keep a secret, if two of them are dead.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

bí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống