Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không ...

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời

Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.

Khuyết danh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phê bình là không phải để mỉa mai, nói xấu. Phê bình là để giúp nhau tiến bộ.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống