Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả ...


Anh ta hẳn phải rất ngu dốt vì anh ta trả lời mọi câu mình được hỏi.
-
He must be very ignorant for he answers every question he is asked.

Voltaire

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ngu dốt

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống