Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau ...


Anh rất hy vọng rằng chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời như thể chúng ta chưa từng kết hôn.
-
I have great hopes that we shall love each other all our lives as much as if we had never married at all.

Lord Byron

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêuhôn nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 22/1/1788
Ngày mất: 19/4/1824

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống