Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực ...


Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.
-
One must work and dare if one really wants to live.

Vincent Van Gogh

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lao độngsáng tạo

Tiểu sử

Quốc gia: Hà Lan
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 30/3/1853
Ngày mất: 29/7/1890
© 2012 Danh ngôn cuộc sống