Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh ...


Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh nước.
-
You gazed at the moon and fell in the gutter.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống