Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh ...


Anh ngước lên mặt trăng và ngã vào rãnh nước.
-
You gazed at the moon and fell in the gutter.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống