Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là ...


Anh muốn ý nghĩa làm gì chứ? Cuộc đời là khát khao, không phải một ý nghĩa.
-
What do you want a meaning for? Life is a desire, not a meaning.

Charlie Chaplin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống