Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu ...


Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.
-
He does not possess wealth; it possesses him.

Benjamin Franklin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tiền bạcgiàu sang

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 17/1/1706
Ngày mất: 17/4/1790

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống