Anh hùng không can đảm hơn người bình ...


Anh hùng không can đảm hơn người bình thường, anh ta chỉ can đảm lâu hơn năm phút.
-
A hero is no braver than an ordinary man, but he is brave five minutes longer.

Ralph Waldo Emerson

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

can đảm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 27/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống