Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm ...


Anh có thể bắt trượt mục tiêu nếu nhắm quá cao hoặc quá thấp.
-
One may miss the mark by aiming too high as too low.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

mục tiêu

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống