Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ...

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.
-
The more one judges, the less one loves.

Balzac

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 20/5/1799
Ngày mất: 18/8/1850
© 2012 Danh ngôn cuộc sống