Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ ...


Anh càng biết nhiều, anh càng tha thứ nhiều.
-
The more a man knows, the more he forgives.

Catherine II

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tha thứ

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 2/5/1729
Ngày mất: 17/11/1796
© 2012 Danh ngôn cuộc sống