"An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ ...


"An eye for an eye" (Ăn miếng trả miếng) chỉ khiến cả thế giới mù thôi.
-
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948
© 2012 Danh ngôn cuộc sống