Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ...


Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ngợi.
-
The sweetest of all sounds is praise.

Xenophon

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 430 BC
Ngày mất: 354 BC
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống