Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Âm nhạc thể hiện những điều không thể ...


Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.
-
Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống