Âm nhạc thể hiện những điều không thể ...


Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.
-
Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent.

Victor Hugo

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống