Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Âm nhạc là sự câm lặng giữa những nốt ...


Âm nhạc là sự câm lặng giữa những nốt nhạc.
-
Music is the silence between the notes.

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

âm nhạcim lặng

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống