Âm nhạc là số học của âm thanh cũng ...


Âm nhạc là số học của âm thanh cũng giống như quang học là hình học của ánh sáng.
-
Music is the arithmetic of sounds as optics is the geometry of light.

Claude Debussy

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

nghệ thuậtâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 22/8/1862
Ngày mất: 25/3/1918
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không có tiền thì không thể sống, nhưng có tiền chưa chắc đã được sống.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống