Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ...


Âm nhạc khơi ngọn lửa trong tim người đàn ông và dâng lệ lên mắt người phụ nữ.
-
Music should strike fire from the heart of man, and bring tears form the eyes of woman.

Beethoven

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 17/12/1770
Ngày mất: 26/3/1827
© 2012 Danh ngôn cuộc sống