Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một ...


Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.
-
Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.

Igor Stravinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệtâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Những điều chúng ta biết chỉ là giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một dại dương.

Isaac Newton

© 2012 Danh ngôn cuộc sống