Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một ...


Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.
-
Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.

Igor Stravinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đặc biệtâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Nhà soạn nhạc
Ngày sinh: 6/4/1971
Ngày mất: 17/6/1882

Những tác giả khác

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống