Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Âm nhạc chơi ở các đám cưới luôn khiến ...


Âm nhạc chơi ở các đám cưới luôn khiến tôi nhớ tới âm nhạc chơi cho người lính trước khi bước vào trận đánh.
-
Music played at weddings always reminds me of the music played for soldiers before they go into battle.

Heinrich Heine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hài hướcâm nhạc

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống