Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; ...

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.
-
Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

William Cowper

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 26/11/1731
Ngày mất: 25/4/1800
© 2012 Danh ngôn cuộc sống