Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững ...


Ai thận trọng quan sát và kiên quyết vững vàng sẽ tự nhiên dần trở thành bậc anh tài.
-
Every man who observes vigilantly, and resolves steadfastly, grows unconsciously into genius.

Edward Bulwer-Lytton

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 25/5/1803
Ngày mất: 18/1/1873

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống