Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là ...


Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.
-
He's my friend that speaks well of me behind my back.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửtình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống