Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là ...


Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.
-
He's my friend that speaks well of me behind my back.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cư xửtình bạn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống