Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai lớn lên với thói quen nào thì sẽ già đi ...


Ai lớn lên với thói quen nào thì sẽ già đi với thói quen đó.

Ngạn ngữ Ả rập

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thói quen

Tiểu sử

Quốc gia: Saudi Arabia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống