Ai kính trọng bố mẹ mình thì sẽ được ...


Ai kính trọng bố mẹ mình thì sẽ được con cái mình kính trọng.

Ngạn ngữ Nga

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con cái

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống