Ai kiểm soát truyền thông đại chúng, ...


Ai kiểm soát truyền thông đại chúng, người đó kiểm soát văn hóa.
-
Whoever controls the media, the images, controls the culture.

Allen Ginsberg

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

văn hóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 3/6/1926
Ngày mất: 5/4/1997

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống