Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai không sống theo đức tin của mình cũng ...


Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.
-
He does not believe who does not live according to his belief.

Thomas Fuller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống