Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai không sống theo đức tin của mình cũng ...


Ai không sống theo đức tin của mình cũng sẽ không tin tưởng.
-
He does not believe who does not live according to his belief.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tin

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống