Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai khen tất cả mọi người, người đó ...


Ai khen tất cả mọi người, người đó chẳng khen ai cả.
-
He who praises everybody, praises nobody.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khen thưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống