Ai hết sức có đạo đức, người đó làm ...


Ai hết sức có đạo đức, người đó làm lu mờ bản chất của các sự vật để tự biến mình thành người nổi tiếng trên trần gian tới mức được coi là mẫu mực không đạt tới được. Phải chăng đó là điều giả dối.

Trang Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đạo đức

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 365 AC
Ngày mất: 286 AC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống