Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu ...


Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.
-
Everybody loves you when you're six foot in the ground.

John Lennon

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống