Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu ...


Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.
-
Everybody loves you when you're six foot in the ground.

John Lennon

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sống chết

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhạc sĩ
Ngày sinh: 9/10/1940
Ngày mất: 8/12/1980
© 2012 Danh ngôn cuộc sống