Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; ...


Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.
-
Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying.

Martin Luther

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thần học
Ngày sinh: 10/11/1483
Ngày mất: 18/2/1546
© 2012 Danh ngôn cuộc sống