Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét ...


Ai cũng nên làm ít nhất hai việc mình ghét mỗi ngày, chỉ để luyện tập.
-
Everybody should do at least two things each day that he hates to do, just for practice.

William James

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà tâm lý học
Ngày sinh: 11/1/1842
Ngày mất: 26/8/1910
© 2012 Danh ngôn cuộc sống