Ai cũng nên được tôn trọng như một cá ...

Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần

Ai cũng nên được tôn trọng như một cá nhân, nhưng không phải là thần tượng hóa.
-
Everyone should be respected as an individual, but no one idolized.

Albert Einstein

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cá nhân

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà vật lý
Ngày sinh: 14/3/1879
Ngày mất: 18/4/1955

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống