Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm. ...


Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm. Điều khó là có nó ở tuổi năm mươi.
-
Everyone has talent at twenty-five. The difficulty is to have it at fifty.

Edgar Degas

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuổi trẻtài năng

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Họa sĩ
Ngày sinh: 19/7/1834
Ngày mất: 27/9/1917

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống