Ai cả tin, người ấy phải hối ...


Ai cả tin, người ấy phải hối hận.

Ngạn ngữ Italia

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

niềm tinhối hận

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống