Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của ...


Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
-
The devil lies brooding in the miser's chest.

Thomas Fuller

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

xấu xa

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 1608
Ngày mất: 16/8/1661
© 2012 Danh ngôn cuộc sống