Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn văn hóa

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn,

Benjamin Franklin

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống