Chuyên mục Danh ngôn văn hóa

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống