Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn văn hóa

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Chỉ trong sự nuôi dưỡng, người phụ nữ mới nhận ra bổn phận làm mẹ của mình một cách rõ ràng và hiện hữu; nó là niềm vui trong mọi khoảng khắc.

Balzac

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống