Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tiền bạc

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Vết thương nặng nề và khó chạy chữa nhất, đó là đổ vỡ lương tâm.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống