Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn tâm hồn

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.

Bill Gates

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống