Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn HCM

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Người đàn ông vĩ đại bởi những hành động, không phải là do bẩm sinh.

Chanakya

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống