Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn hài hước

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Cuộc đời càng phức tạp thì những niềm vui sống càng đơn giản.

Khuyết danh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống