Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn gia đình

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống