Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Chuyên mục Danh ngôn gia đình

Loading...

Danh ngôn hiện tại

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được.

Ngạn ngữ Anh

Tham gia cộng đồng

© 2012 Danh ngôn cuộc sống